Marek Girek – prezes zarządu Data Techno Park i Cube.ITG

Marek Girek
Marek Girek

Marek Girek jest prezesem zarządu Data Techno Park sp. z o.o. a także prezesem zarządu i większościowym akcjonariuszem giełdowej spółki Cube.ITG

W zarządzie spółki Data Techno Park Marek Girek zasiada od maja 2012 roku. W styczniu 2017 roku został powołany do zarządu spółki Cube.ITG.. Odpowiada tam  za kierowanie pracą i organizacją Zarządu Spółki. Nadzoruje także prace działu handlowego w obszarze zamówień publicznych, działu projektów unijnych, działu IT, biura prawnego Spółki. Zadaniem Marka Girka jest także nadzór nad audytem wewnętrznym i systemem zarządzania jakością.

Data Techno Park sp. z o.o. to spółka realizująca szereg projektów w sferze innowacji i technologii. Większość projektów realizowanych przez spółkę  dotyczy szeroko definiowanej branży medycznej. W 2015 roku spółka data Techno Park weszła w skład Grupy Kapitałowej Cube.ITG.

Cube.ITG. SA dostarcza rozwiązania dla wielu sektorów: bankowość i finanse, zdrowie, retail i multimedia, a także administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka. Na rzecz Spółki pracuje blisko 200 specjalistów z różnych dziedzin informatyki. Realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Od 2009 r. spółka była notowana na NewConnect. W 2014 miał miejsce debiut firmy na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych.

Marek Girek – przebieg kariery zawodowej

Marek Girek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zarządzaniu i organizowaniu procesów medycznych.

Marek Girek posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie dla publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Autor programów szkoleniowych z zakresu systemów rozliczeń dla zakładów opieki zdrowotnej. Specjalista w zarządzaniu zespołami wieloosobowymi w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Obecnie jest Prezesem Zarządu Data Techno Park i Prezesem Zarządu CUBE.ITG SA.

IT w medycynie

Spółka Data Techno Park zarządzana przez Marka Girka uruchomiła w 2014 roku Medyczne Centrum Przetwarzania Danych (itQ Data Center).  Jest ono jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Utworzenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych itQ Data Center ma związek z informatyzacją placówek leczniczych i Ustawą o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia.obowiązuje ona wszystkie szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie do digitalizacji danych medycznych od stycznia 2018 roku.

Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata. Cechuje się niemal nieograniczoną możliwością rozbudowy Medycznego Centrum Przetwarzania Danych i jego kluczowych parametrów technicznych. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań w technologii klastrowej w MCPD a także innowacyjnym rozwiązaniom w tworzeniu i zarządzaniu bazami danych udało się stworzyć pierwsze w Polsce i Europie środkowo – wschodniej zintegrowane centrum e-Zdrowia. MCPD („serce projektu”), laboratorium e-learningowe i laboratorium telemedyczne, na bazie których stworzone zostały warunki dla rozwoju nowoczesnych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa duże (giełdowe), średnie i małe, w tym spółki zakładane przez pracowników nauki typu „spin-off”.

Aktualności

„E-Państwo, e-zdrowie, a może e-skandal? Są wpadki, bo państwo nie wie, czego chce” – wywiad dla Dziennika Gazety Prawnej, kwiecień 2017

„Instytucje państwowe mają budżety, a często nie mają przemyślanego zamówienia. Gdy do wdrożenia systemu informatycznego zabiera się firma prywatna, bank na przykład, to najpierw zadaje sobie pytania – jaki proces chce usprawnić i jakiego rozwiązania potrzebuje. Oraz ile to wszystko ma kosztować. I dopiero przygotowuje inwestycję. Zamawiający musi mieć dokładną wiedzę, jakiego konkretnie systemu czy …

Inwestycje w start-upy rosną zbyt wolno. Skłonność funduszy do ryzyka jest mniejsza niż na Zachodzie”- Newseria, luty 2017 r.

„Potencjał polskich start-upów jest bardzo duży i sama chęć wychodzenia na rynki zagraniczne jest również wyjściem naprzeciw oczekiwaniom inwestorów. Nasze start-upy różnią się jednak od amerykańskich czy izraelskich, które mają dostęp do większych rynków.” – mówi Marek Girek, prezes zarządu Data Techno Park dla portalu Newseria.